Erliin Finants OÜ teenuste hinnakiri alates 1.01.2015. aastal

Raamatupidamisteenuse maksumus tulenevalt algdokumentide arvust

 Hind eurodes

 

 

Kuni 50 algdokumenti kuus

 70

50 – 100 algdokumenti kuus

 100

100 -150 algdokumenti kuus

 150

Üle  150 algdokumendi kuus

 kokkuleppel

Raamatupidamisteenus

 kokkuleppel

 

 

Lisateenused:

 

Raamatupidamise sise-eeskirjade (RPSE) koostamine

Igakuiste deklaratsioonide esitamine MTA-le

Aruannete esitamine Statistikaametile

Majandusaasta aruande koostamine

Majandusaasta aruandele lisandub andmete analüüs suhtarvude alusel

Hinnasoodustus alustavale ettevõtjale esimesel kuul

 30

 Püsikliendile tasuta

 Kokkuleppel

 80

 Püsikliendile tasuta

 Raamatupidamisteenus tasuta


 

Konsultatsiooniteenus

 

Tunnihind

Püsikliendi hinnasoodustus -10%

Konsultatsioonid sisekontrolli küsimustes  

 40

 

 Püsikliendile tasuta

 

 

Analüüsid

 

Riskide hindamine ja analüüs

Äriplaani koostamine

Äriplaani koostamine

 kokkuleppehind

 alates 350-st*

 kokkuleppel

Hinnad on käibemaksuta

* Äriplaani hind sõltub äriidee ja valdkonna keerukusest ning töö mahust.

 Minimaalne hind on 350 eurot.